VIDEO

Na prijedlog inž. Pilhara preuzela sam zadatak prijevoda njegova predavanja. Isti je dostupan u sklopu niže priloženog videa.

Napomena: Germanische Neue Medizin® (Germanska Nova Medicina®) danas nosi naziv Germanische Heilkunde®. S obzirom na specifičnost značenja pojma Heilkunde, pri prevođenju na druge jezike prakticira se izvorni termin.

EDIT: U međuvremenu, materijali s YouTube-a uklonjeni su te video nažalost nije više dostupan.

Website Built with WordPress.com.

Gore ↑

%d blogeri kao ovaj: