Usvajanje GNM. Rad s GNM.

“Informirajte se dok ste zdravi” (Informieren Sie sich, so lange Sie gesund sind!) glasovita je rečenica ing. Pilhara (germanische-heilkunde.at). No, činjenica je da ju rijetko primjenjujemo, jer nas faze blagostanja (odsutstva tegoba) obično ne potiču na akciju, a današnji način života primorava na eliminaciju svega u danom trenutku “suvišnoga”.

Tragati za odgovorima, vezanima uz zdravlje, krenemo većinom onda kada nastupe tegobe.

A kada imamo tegobe, imamo i određena očekivanja – spram svoga tijela, spram terapije, spram (odabranog) terapeuta. Na očekivanja se uobičajeno nadoveže nestrpljivost.

Želimo rješenje i želimo ga sad. Očekujemo da nam se tegobe uklone što je prije moguće.

Navedenome smo skloni stoga što nam je u fazi odrastanja često usađivan obrazac tumačenja stvarnosti, a pritom i tematike zdravlja, odnosno bolesti, na način da rješenja dolaze izvan nas samih te da nisu naša odgovornost. Veliki udio čini i pomanjkanje razumijevanja uzroka i biološkog mehanizma u pozadini simptoma.

Prvi susret s područjem Pet bioloških zakona Germanske nove medicine u ljudima uglavnom izazove tzv. aha-doživljaj, zbog faktora logičnosti i razumljivosti. Priroda i svi procesi koji se u njoj odvijaju i jesu jednostavni, uređeni, smisleni i razumljivi. Međutim…

…svatko od nas ima i vlastiti svjetonazor, kao rezultat iskustvenoga i naučenoga.

Svaki proces učenja iziskuje određeno vrijeme, dobru volju i trud.

Nismo preko noći svladali ni hodanje ni vožnju bicikla, a kamoli nauku fizike.

Nađemo li se pred izazovom otvoriti um prema novim informacijama, u velikoj mjeri čak i odložiti prethodno naučeno, taj proces od nas često zahtijeva veći i dulji angažman.


Germanska nova medicina ne pripada kategoriji alternativne ni komplementarne medicine. Također, ne čini neku od tehnika ili metoda liječenja.

Temeljeći se na Pet bioloških zakona, ona predstavlja prirodnu znanost, jedan uređeni sistem koji objašnjava uzrok, tijek, smisao i prirodno izlječenje promjena, oboljenja.

Svi mehanizmi i procesi u prirodi odvijaju se prema strogo utvrđenim zakonitostima. Funkcioniranje čovječja organizma ogledalo je inteligencije prirode. Čovjek je prirodno biće i predstavlja jedinstvo triju razina – moždane, psihičke i organske razine. Svaka promjena u organizmu odražava se sinkrono na sve te tri razine te predstavlja svrhoviti, precizni Smisleni Posebni Program Prirode – reakciju i prilagodbu organizma na situaciju čiji nastup ugrožava i zadire u specifičnu biološku potrebu jedinke (čovjeka, životinje itd.)

Usvajanje znanja o biološkoj osnovi funkcioniranja našeg organizma omogućuje nam razumjeti pozadinu simptoma, neovisno o njihovoj vrsti i opsegu.

Razrada osobne problematike podrazumijeva, u osnovi, razgovor.

Međutim, ovdje nikako nije riječ o psihoterapiji ili psihoanalizi.

Razgovor služi detektiranju egzaktnoga konfliktnog događaja, odgovornog za pojavu oboljenja ili stanja, kao i potencijalnih tračnica – elemenata i okolnosti prisutnih u trenutku nastupa biološkog konflikta koje ga mogu održavati aktivnim, čime tegoba pripadne kategoriji kroničnih (poput, npr. alergija).

Temeljeći se na znanju iz embriologije, o porijeklu, formiranju, kao i funkciji pojedinačnih tkiva (pojašnjenome u sklopu Trećega biološkog zakona), smjer traženja uzroka specifičnog oboljenja precizan je i strogo definiran.

Utvrdi li se da je uzrok aktivan, tj. da se osoba nalazi u konfliktno-aktivnoj fazi, radi se na iznalaženju rješenja situacije koja je konflikt aktivirala, bilo konkretnim djelovanjem ili mijenjanjem percepcije spram sadržaja situacije.

Samo osvješćivanje uzroka (“okidača”) ne predstavlja po defaultu i njegovu eliminaciju; rješenje određuju sam uzrok – sadržaj konfliktne situacije, i tračnice (termin je detaljno pojašnjen u knjizi).

U slučaju da simptomi signaliziraju to da se osoba već nalazi u fazi ozdravljenja, fazi riješenog uzroka, cilj je razumjeti njihov biološki značaj i podržati proces regeneracije organizma, nasuprot ometanju procesa upornim suzbijanjem simptoma.

Više od 80 % zamijećenih simptoma pripada fazi ozdravljenja/izlječenja, fazi riješenog uzroka. Što bismo ovdje svrstali? Oticanje, crvenilo, bolove, grčeve, glavobolju, povišenu tjelesnu temperaturu, “infektivna” oboljenja, povraćanje, proljev, apsces, srčani infarkt, izljev pleure itd. (Više: simptomi konfliktno-aktivne i faze ozdravljenja, pravila ponašanja tkiva, uloga mikroorganizama). 

Što je iz navedenoga vidljivo? U prirodi završetak – znak riješenoga uzroka i regeneracije organizma, u konvencionalnim je krugovima tek početak (protokola). Danas uvriježenom praksom, u najvećem se broju slučajeva medikamentima tretiraju upravo simptomi izlječenja organizma.

U pogledu bioloških mehanizama i procesa, organizam svih nas funkcionira jednako. Ono što nas razlikuje su percepcija i životne okolnosti. Stoga u postupanju ne možemo govoriti o unificiranom, već o individualno prilagođenom pristupu.

Ne valja izostaviti: iz aspekta zadovoljenja bioloških potreba, tog preduvjeta zdravlja i blagostanja, svakim korakom dalje u smjeru razvoja suvremene civilizacije, čovjek se sve više udaljava od svoje prirode.

Stil života neusklađen s biološkim potrebama ljudskoga bića, onaj koji ne podržava njegovu prirodu, stvara plodno tlo za aktivaciju bioloških konflikata. Primjerice, odvajanje majke od dojenčeta zbog njezina povratka na posao.

K tome, razne društvene norme, običaji, zatim odgojem usađivane vrijednosti (a osobito “vrijednosti”), često otežavaju praktično, biološko rješavanje konflikata.

Pojave koje nas okružuju skloni smo razvrstavati u kategorije. Ono što nam stvara ugodu je dobro, ono što nas tjera iz zone komfora je loše. X je lijepo, sve što nije X je ružno. Y je normalno, sve što nije Y je devijantno. Zdravlje je dobro, bolest treba što prije ukloniti. 

Takva podjela u prirodi ne postoji. Pojave u prirodi ne dijele se na dobre i loše, one naprosto jesu, i kao takve odraz su uzročno-posljedičnih veza između elemenata.

Navedeno čini polazišnu točku tumačenja pojava i promjena u ljudskome organizmu.


Osoba istinski voljna apsorbirati i u svome životu primjenjivati znanje Pet bioloških zakona Germanske nove medicine, za početak bi samoj sebi trebala (1) dopustiti biti otvorena uma i napustiti određene naučene obrasce, (2) dati dovoljno vremena – za usvajanje i dublje razumijevanje biološke osnove funkcioniranja organizma.

→ Zašto je to ovdje nužnost, a često biva pravi izazov? Zbog cjeloživotne, sustavne indoktrinacije.

Spoznavanje biološkog uzroka i svrhe moždanih/psihičkih/organskih promjena jedan je segment u procesu učenja Germanske nove medicine. Cilj je, doslovce, podsjećanje na prirodu čovjeka → razumijevanje njegovih bioloških potreba – počevši od osiguranja egzistencije, sve do njegove uloge i načina komunikacije s okruženjem, a zatim težnja k oblikovanju stila života koji ih poštuje i uvažava.

Društvo se danas bavi bolešću. Priroda daje odgovore kako osigurati zdravlje.

👉 https://petbioloskihzakona.wordpress.com/category/info/

👉 https://petbioloskihzakona.wordpress.com/2019/04/18/knjiga/

📷 Seaq68/Pixabay

Komentari su isključeni.

Website Built with WordPress.com.

Gore ↑

%d blogeri kao ovaj: